reglement B

                                  Reglement


1.Elke geleider is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen hond.  Het is aan te raden om een bijkomende verzekering af te sluiten (vb familiale verzekering).  Elke geleider dient de uitwerpselen van zijn eigen hond op te ruimen en het trainingsveld en omgeving proper te houden.

2.De instructeurs zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

3.De hond moet in orde zijn met zijn nodige vaccinaties, in geval van twijfel kunnen de instructeurs vragen het gezondheidsboekje van de betreffende hond voor te leggen.

4.Alleen normaal verzorgde, propere honden zijn toegelaten op het trainingsveld.  Honden die een besmettelijke ziekte doormaken of besmet zijn met parasieten zijn niet toegelaten.

5.De instructeur dient op de hoogte gesteld te worden van leeftijd, conditie, gezondheid, mogelijke gebreken  …  betreffende de hond, en zal daarop de lessen baseren.  Veiligheid en welzijn van de hond komen bij ons op de EERSTE plaats.  Lesgevers zullen geen oefeningen aanleren als zij door hun kennis en ervaring ondervinden dat de hond en/of geleider (nog) niet klaar is voor bepaalde oefeningen.

6.Frisbees om werptechnieken te trainen zijn steeds beschikbaar.  Frisbees om met de hond te trainen, moet de geleider zelf aankopen. Aanbevolen hoeveelheid voor een training op Distance is minstens 2 schijven . Voor een Freestyle routine, zijn minstens 5 schijven nodig, of nog beter is om zich van 7 schijven te voorzien.  Bij de instructeurs kunt u steeds terecht betreffende info over de verschillende schijven en om schijven aan te kopen.  Bij grotere hoeveelheden liefst op voorhand laten weten.

7.Geleiders krijgen een informatie brochure mee over dogfrisbee, zonder bijkomende kost en zal op de eerste les afgeleverd worden.  Er is ook een brochure apart beschikbaar met de nodige informatie en uitleg aangaande deelname aan wedstrijden. Gewoon even melden aan de lesgever indien je deze wenst te ontvangen.

8.De leskaart blijft 1 jaar geldig na datum van inschrijving.  De leskaart wordt op naam gezet van de geleider en kan niet worden doorgegeven/ verkocht aan derden.

9.Tarieven: Lidgeld: 10 euro.  Leden krijgen voorrang en korting op workshops, aankoop van frisbees, voorrang op privé lessen ter voorbereiding op wedstrijden, clubkledij  enz…  Lesgeld:  4 euro per enkele les of 40 euro per 10 beurten-leskaart (11de les gratis).  Een tweede hond mag meedoen aan de helft van de prijs, maar dient wel apart worden ingeschreven.  Op een 2de leskaart krijgt u 10% korting, op een 3de leskaart 20% korting.

10.Indien geleiders hun trainingen vrijwillig stoppen, worden de eventuele overige lessen op de leskaart NIET terug betaald

11.Indien geleider interesse heeft om aan wedstrijden deel te nemen, gelieve dit aan de lesgevers te melden en zij verzorgen al de nodige informatie en begeleiding.

12.Als het meer dan 27° is, word er niet of zeer weinig met de honden getraind.  Doch kan er door de geleiders getraind worden op werptechniek, freestyle-routine enz…

13.Bij vriesweer trainen we nooit buiten, indien mogelijk wel in een overdekte ruimte.

14.Er word op een positieve manier getraind en les gegeven, als de lesgevers van mening zijn dat geleiders hun honden te hard aanpakken kunnen deze uit de les gezet worden, zonder teruggave van het lesgeld.

15.Als de lesgevers van mening zijn dat de geleiders hun honden in gevaar brengen, volgt eerst een verwittiging, als de geleiders deze niet navolgen, kunnen ze uit de les gezet worden, zonder teruggave van het lesgeld.

16.Geleiders laten hun honden uit, voor aanvang van de les, en zorgen ook voor een warming up.  Pas opgestarte leden worden hiermee geholpen uiteraard.

17.Honden dienen op het gehele terrein aangelijnd te zijn en mogen alleen los indien de instructeur daarvoor toestemming geeft.

18.De organisatie behoudt het recht om reglement aan te passen indien zij dit nodig acht. En dit zonder opgave van rede.  Beroep is niet mogelijk. In dat geval van verandering worden alle leden dmv de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.