Dogdartbee & Extreem rules

Dogdartbee reglement

Op de grond ligt een hondendartbord in het midden de bulseye die een diameter van 50 cm heeft en een waarde van 100 punten.

De 2e ring heeft een diameter van 2.50 meter en een waarde van 50 punten

De 3e ring heeft een diameter van 4.50 meter en een waarde van 30 punten

De 4e ring heeft een diameter van 6.50 meter en een waarde van 10 punten

De werpafstanden respectievelijk 15 meter en 20 meter vanaf de buitenste ring.

De punten worden alleen geteld als de hond de frisbee vangt in de zone waarin hij met beide voorpoten landt.

Landt de hond met zijn voorpoten in 2 verschillende zones, dan telt de zone met het laagste aantal punten.

Behalve in de bullseye daar is één voorpoot voldoende.

Elk team krijgt 4 beurten van 5 worpen telkens binnen de 90 sec .

Is er een gelijke (eind)uitslag dan wordt er een shoot-out gespeeld door middel van het werpen van één frisbee tot er een winnaar bekend is.

Frisbees:

Alle veilige hondvriendelijke frisbees zijn toegestaan.

Veiligheid honden:

Tijdens het spel moet de hond vrij zijn van alle soorten geleiding.

In alle gevallen waar bovenstaande spelregels niet in voorzien beslist de Wedstrijdleiding. Beroep hierop is niet mogelijk!

Extreem Dogdartbee reglement

Op de grond ligt een hondendartbord in het midden de bulseye die een diameter van 3 m heeft en een waarde van 200 punten.

De 2e ring heeft een diameter van 5 meter en een waarde van 100 punten

De 3e ring heeft een diameter van 7 meter en een waarde van 50 punten

Over de lijn van de 38 meter de waarde van 30 punten

Over de lijn van de 30 meter de waarde van 10 punten

De werpafstanden respectievelijk 38 meterr vanaf de buitenste ring.

De punten worden alleen geteld als de hond de frisbee vangt in de zone waarin hij met beide voorpoten landt.

Landt de hond met zijn voorpoten in 2 verschillende zones, dan telt de zone met het laagste aantal punten.

Behalve in de bullseye daar is één voorpoot voldoende.

Elk team krijgt 3 beurten van 5 worpen .

Is er een gelijke (eind)uitslag dan wordt er een shoot-out gespeeld door middel van het werpen van één frisbee tot er een winnaar bekend is.

Frisbees:

Alle veilige hondvriendelijke frisbees zijn toegestaan.

Veiligheid honden:

Tijdens het spel moet de hond vrij zijn van alle soorten geleiding.

In alle gevallen waar bovenstaande spelregels niet in voorzien beslist de Wedstrijdleiding. Beroep hierop is niet mogelijk!